Posted On: 12.08.2023

Ugradnja Solarnih Panela: Vertikalno vs. Horizontalno

Prilikom odabira idealne snage za solarne elektrane u glavnom projektu, dizajner mora uzeti u obzir ključne faktore kao što su potrošnja električne energije, raspoloživa površina krova i geografska lokacija objekta. Važno je razmotriti položaj solarnih panela, kao još jedan ključni faktor za efikasnost solarne elektrane.

Prednosti vertikalne vs. horizontalne ugradnje

U uvjetima pogodnim za instalaciju, položaj solarnih panela ne igra veliku ulogu u proizvodnji električne energije. Vertikalna ugradnja ima prednost manjeg troška materijala, jer zahtijeva manje nosača. Također, vertikalna postavka omogućava lakšu organizaciju kontinuiranog niza panela, prilagodljivost dimenzija panela za gotovo svaki krov. S druge strane, horizontalna postavka omogućava veću iskoristivost površine krova, dopuštajući više panela i time povećavajući proizvodnju. U nekim zemljama, kao što su Sjedinjene Američke Države i Kanada, propisi upravljaju položajem panela kako bi se očuvala estetika zajednice. No, ograničenja poput sjena ili nedostatka površine mogu značajno utjecati na proizvodnju energije.

Ključni faktori za razmatranje

Pri odlučivanju o položaju panela, bitno je razmotriti dostupnu površinu krova ili tla za postavljanje. Krovovi s dimnjacima ili prozorima imaju manje prostora za panele, te je u tim slučajevima preporučljiva vertikalna postavka kako bi se maksimalno iskoristio dostupni prostor. No, u područjima s čestim snježnim oborinama, vertikalna postavka može biti nepovoljna jer snijeg može zadržavati i smanjivati proizvodnju. U takvim uvjetima je bolje koristiti horizontalnu postavku, jer snijeg pokriva manje ćelija i održava proizvodnju.

Utjecaj sjena

Prilikom postavljanja panela na tlo, vertikalna postavka može uzrokovati sjenu i zahtijevati veće razmake između panela za adekvatnu proizvodnju. Horizontalna postavka zauzima manje tla, pa je potrebno manje razmaka za istu proizvodnju.

Konačni odabir položaja

Položaj panela treba odabrati temeljem više faktora, uključujući dostupnost površine, geografsku lokaciju i ograničenja poput snijega i sjenčanja. Vertikalna postavka je korisna kad je raspoloživa površina krova ograničena, dok horizontalna postavka omogućava veći broj panela i snagu elektrane. Lokalni propisi također igraju ulogu. Svi ovi čimbenici bit će pažljivo uzeti u obzir od strane profesionalnih projektanata prilikom izrade vašeg projekta solarne elektrane.