Posted On: 06.12.2023

Otvoren je poljoprivredni natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije

Otvoren je poljoprivredni natječaj koji je dio programa Ruralnog razvoja, a natječaj služi za korištenje obnovljivih izvora energije. Otvoren je od 1. prosinca 2023. do 4. ožujka 2024. godine, s ukupno dostupnih 10.000.000,00 eura za podršku projektima.

Korisnici koji su ovim natječajem obuhvaćeni su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija.

Visina javne potpore po projektu može varirati:

  • Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 15.000 eura.
  • Najviša visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 300.000 eura.

Dodatno su istaknute povoljnosti za mlade poljoprivrednike koji provode određena ulaganja, s mogućnošću sufinanciranja do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ovaj natječaj pruža priliku za poticanje inovacija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, te promovira korištenje obnovljivih izvora energije u agrarnom sektoru Republike Hrvatske.

Za sve dodatne informacije o prijavi na natječaj te potrebnoj dokumentaciji – kontaktirajte nas!