Posted On: 08.05.2023

Koja je dokumentacija potrebna za izradu glavnog projekta solarne elektrane?


Integrirana solarna elektrana koja se spaja na elektroenergetsku mrežu mora biti odobrena od HEP ODS-a.

Kako bi se dobila dozvola za ugradnju i puštanje u pogon, nužno je napraviti glavni elektrotehnički projekt solarne elektrane u kojem je precizno dimenzionirana veličina sustava koji odgovara potrebama kućanstva. Glavni projekt daje tehničke specifikacije solarne elektrane, izračun smanjenja emisija CO2, bilancu energije solarne elektrane, proračun energetskih ušteda i dr.

Izrada glavnog elektrotehničkog projekta za solarnu elektranu zahtijeva prikupljenu cjelokupnu dokumentaciju:

  • Zadnji važeći dokaz zakonitosti objekta
  • Dokaz vlasništva/suvlasništva (ZK izvadak)
  • Potvrda/Uvjerenje/Identifikacija o istovjetnosti katastarskih čestica (po potrebi)
  • Odobrenje/Potvrda/Rješenje konzervatora (po potrebi)
  • Potrošnja u objektu (u kWh za proteklih 12 mjeseci) (+ planirana buduća potrošnja* )
  • Vrsta priključka i snaga priključka
  • Tlocrt i skica krova
  • Fotodokumentacija postojećeg stanja objekta i krova (2-3 fotografije)
  • Obostrana preslika važeće osobne iskaznice (vlasnika/suvlasnika, kontakt osobe)