Posted On: 15.11.2023

Otvoren je natječaj za ugradnju fotonaponskih elektrana

Otvoren je natječaj namijenjen poticanju šire primjene fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije u skladu s europskim smjernicama o visokim cijenama energije.

Program, pokrenut sukladno Zakonu o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije, otvara vrata sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na pomoćnim građevinama uz njih.

Jeste li vlasnik obiteljske kuće i razmišljate o ugradnji fotonaponskih elektrana? Ovo je prilika koju ne smijete propustiti!

Program nudi sufinanciranje do 50% opravdanih troškova projekta, s maksimalnom potporom od 600 eura po kilovatu nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. Dakle, osim što ćete smanjiti račune za struju, smanjit ćete i troškove investicije.

Bitno je napomenuti da se prijaviti mogu isključivo fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća koji su u njima imali prebivalište u trenutku puštanja fotonaponskih elektrana u pogon. Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine, a prijave su otvorene do kraja godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

No, to nije kraj! Fond planira nastavak financiranja ugradnje obnovljivih izvora energije i u 2024. godini kroz Program energetske obnove obiteljskih kuća vrijedan 120 milijuna eura. Postotak sufinanciranja za fotonaponske elektrane ostat će isti – 50%, pružajući vam priliku da i dalje ostvarujete značajne uštede.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno se obratite putem e-mail adrese info@solarenergygroup.eu