Posted On: 30.10.2023

Istarska županija nudi poticaje za izradu glavnog projekta solarne elektrane i energetskog certifikata

Istarska županija je objavila Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, u sklopu kojeg se subvencionira izrada glavnog projekta solarne elektrane te energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu obiteljske kuće. Pravo na poticaje mogu ostvariti fizičke osobe – građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete: 

  1. vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje; 
  2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje, na području Istarske županije; 
  3. prihvate uvjete subvencioniranja sukladno Pozivu i općim aktima Istarske županije; 
  4. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili neregularnih dugovanja prema Istarskoj županiji; 
  5. sklope s Istarskom županijom Ugovor o subvencioniranju.

Prijavitelji se mogu prijaviti za izradu:

  • glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima, snage do 10 kW. Subvencioniranje će iznositi 50%, a najviše do 400,00 eura (s PDV-om).
  • izradu energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu obiteljske kuće, uz uvjet da su se prijavili za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane u kućanstvima ili uz dokaz da glavni elektrotehnički projekt solarne elektrane već posjeduju. Subvencioniranje će iznositi 50%, a najviše do 200,00 eura (s PDV-om).

Glavni projekt solarne elektrane / energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće:

  • može biti  izrađen, a račun ispostavljen i plaćen od 26. studenog 2022. godine do dana podnošenja zahtjeva
  • može biti naručen i u tom slučaju, ako su svi uvjeti zadovoljeni, odobrit će se financiranje na temelju predračuna/ponude, a isplata će se izvršiti uz uvjet da najkasnije do 10. studenog 2023. godine korisnik subvencije Istarskoj županiji dostavi račun, dokaz plaćanja projekta i kopiju glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane / energetskog certifikata.

Rok za dostavu prijave je od dana objave Javnog poziva do 10. studenog 2023. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što prije nastupi.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici županije.

OVDJE ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE